. حاوی کافیین

. فاقد سولفات و پارابین

. مناسب آقایان و خانم ها