محافظ بسیار قوی

مرطوب کننده، شفاف کننده

مناسب انواع پوست حتی پوست حساس